Пам'ятки

Як скласти історичне повідомлення

• Аналізувати історичні факти і події – це значить:

* Визначити час (хронологічні рамки), до якого вони відносяться.

* Назвати характерні риси історичних фактів, подій.

* Виділити в цьому переліку головні та другорядні риси (головні – ті, без яких дані

факти чи події втрачають свою значимість).

* Визначити, чи існує зв′язок між фактами, подіями (причина – наслідок).

• Дайте оцінку (значення) подіям, фактам для подальшого історичного розвитку.

• Висновки повинні відноситись до головного в аналізі і мають бути тісно пов′язані з аналізом

раніше розглянутого історичного матеріалу. Порівняти висновки з висновками підручника.

Аналіз → оцінка (значення) → висновок

Схема аналізу історичних фактів, подій, явищ та процесів

Історичний факт – першоцеглинка історичних знань. Він непотворний, як неповторні простір і час, де він протікає, оскільки вони перебувають у постійному русі.
Історична подія – сукупність логічно завершених та обмежених у просторі й часі історичних фактів.
Історичне явище – комплекс аналогічних історичних фактів або їх ознак, які зберігалися чи зберігаються протягом певного часу та в певному просторі (території).
Історичний процес – ланцюг взаємопов’язаних у часі й просторі причинно-наслідковими зв’язками історичних подій і явищ:
• коли відбувалися чи проходили ці факти, події, явища чи процеси;
• де вони проходили;
• за яких історичних обставин вони проходили; які події пройшли напередодні;
• який розвиток вони отримали надалі;
• яка соціальна верства чи верстви були основними учасниками події;
• яку роль відіграли тут історичні особи та чиї інтереси вони відображали;
• який слід залишили ці факти, події чи процеси в історії регіону, країни чи світу;
• випадковим чи закономірним був саме такий перебіг подій та які вони мали наслідки;
• які альтернативи розвитку існували за тих історичних умов; а як би повелися Ви за таких умов?
Схема аналізу подій з хронологічної точки зору (локалізація подій у часі)
• коли пройшли ці події, як довго вони тривали, в якій послідовності проходили;
• на який період історії людства вони припадають;
• як ця подія співвідноситься з іншими подіями чи процесами;
• як ця подія кореспондується з однотипними подіями чи процесами вітчизняної та регіональної історії;
• складання хронологічних чи синхроністичних простих чи складних таблиць.

Схема аналізу історичного документу

• Хто автор цього документу? Чиї інтереси він захищає?
• Про що розповідається в документі? Яка сторона події чи явища замовчується?
• Коли написаний цей документ? Як могли вплинути на нього автори, історичні події чи загальна ситуація в цей період?
• Де відбувалася подія, про яку йдеться в документі?• Якими мотивами керувався автор документу?
• Як цей документ кореспондується з іншими свідченнями про ці факти, подію, явище чи процес?

Складання історичного портрету

• Історичні умови, виклики та вплив оточуючого суспільного середовища на формування особистості історичної постаті. Особистісні якості історичного діяча та умови їх становлення та формування.
• Цілі діяльності та можливості їх досягнення.
• Якими засобами та шляхами досягається поставлена мета.
• Основні результати діяльності історичної особи для регіону, країни чи світу.
• У чому значення діяльності цієї особистості.
• Яке Ваше ставлення до цієї особи як людини та як історичного діяча?

Афоризми на уроках історії

Історія - свідок минулого, світло істини, жива пам’ять.

Історія - життя пам’яті.

Історія - це свідок часу, учителька життя.

Не знати історії - означає завжди бути ди­тиною.

Цицерон

Щоб писати історію гідним чином, потрібно забути про свою віру, свою вітчизну, свою пар­тію.

П. Буаст

Історія - найвищий учитель, в якого найгір­ші учні.

І. Ганді

Історія - це наука про те, чого вже немає й ніколи не буде.

Історія - це насамперед Муза.

Історія - це наука про те, чого вже нема й не буде.

П. Валері

Історія - це наука, що вивчає минуле люд­ства в усій його конкретності й різноманіт­ності.

Історик - це звернений у минуле пророк.

Ф. Шлегель

Історик - це нерідко журналіст, звернений у минуле.

К. Краус

Історія - занадто серйозна справа, щоб дові­рити її історикам.

Й. Маклеод

Історія - як м’ясний паштет: краще не вдив­лятися, як його готують.

Хакслі

Історія більшою частиною являє собою видо­вище, ганебне для людства.

Зьойме

Історія вчить лише того, чого вона не навчи­ла народи.

Гегель

Історія змушена повторюватись, тому що ніхто її не слухає.

Л. Пітер

Історія не повторюється - просто історики повторюють один одного.

К. Роджерс

Історія пишеться за сценарієм правлячої вер­хівки.

Ю. Рибников

Історія повторюється двічі - спочатку у ви­гляді трагедії, потім у вигляді фарсу.

Перефразований К. Маркс

Історія повторюється, тому що не вистачає істориків із фантазією.

Після очищення історії від брехні не обов’язково залишається правда, іноді - зовсім нічого.

С. Лец

Історія повторюється.

Перефразований Фукідід

Історія починається тоді, коли вже нічого не­можливо перевірити.

В. Верховський

Історія, власне, не існує, існують лише біо­графії.

Р. Емерсон

Історія - скарбниця наших діянь, свідок мину­лого, приклад і повчання для сьогодення, засте­реження для майбутнього.

М. Сервантес

Історія людства - це історія зла на землі.

Переможці і переможені мають з історії різ­ні уроки.

В. Швебель

Життя героїв збагатило історію, а історія прикрасила подвиги героїв.

Ж. Лабрюйер

Історія нічому не учить, а тільки карає за не­знання уроків.

В історії ми дізнаємося більше фактів і мен­ше розуміємо сенс явищ.

Ключевский

Історія світу - це біографія великих людей.

Т. Карлейль

Історія - наші корені. Без них не можливе життя сьогодні і в майбутньому.

М. Амосов

Навіть боги не можуть змінити минуле.

Агафон

Наша історія є історією великих залежнос­тей.

О. Шпенглер

Російська історія до Петра Великого - цілко­вита панахида, а після Петра Великого - одна карна справа.

Ф. Тютчев

Ті, хто творить історію, часто заодно й фаль­сифікують її.

В. Брудзинський

Усі історичні закони мають свій строк дав­ності.

М.-Ешенбах

Хто винен, що, крім історії, ми нічого не вмі­ємо робити?

Б. Крутієр

Археологи викопують із землі історію, яку за­копали політики.

Г. Лауб

Жорна історії виробляють пил віків.

І. Іванюк

Ми захоплюємося старовиною, але живемо су­часністю.

Овідій

В історії за все відповідають нащадки.

В. Коняхин

Увійти до історії важче, ніж потрапити в неї.

В. Домиль

Минуле вчить сьогодення не повторювати по­милок у майбутньому.

Л. Леонов

Мудрість є донька досвіду.

Леонардо да Вінчі

Всесвітня історія є історією перемог людей над людьми.

Жеромський

Всесвітня історія є сумою всього того, чогоможна було б уникнути.

Б. Рассел

Завжди пам’ятай минуле. Стацій

Кiлькiсть переглядiв: 1123

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.