Пам’ятка для внутрішнього аналізу нормативно-правового акта

Визначте назву нормативно-правового акта, з якого вміщено витяг.

З’ясуйте, про що йдеться в документі.

Установіть основні юридичні показники тексту (об’єкт регулювання, суб’єкт, тобто його правосуб’єктність, юридичний зміст, юридичні обставини тощо).

Розділіть текст на змістові частини, визнач­те критерії для виконання завдання.

Послідовно викладіть свої думки.

Зробіть висновок.

Пам’ятка для зовнішнього аналізу нормативно-правого акта

* Визначте назву нормативно-правового акта.

* Визначте нормативно-правовий акт за юри­дичною чинністю, галузевою належністю.

* З’ясуйте, ким і коли було видано даний нормативно-правовий акт.

* Визначте, з яких частин складається доку­мент.

* Який предмет регулювання кожної частини?

Пам’ятка послідовності формулювання поняття за ознаками

o Охарактеризуйте поняття.

o Назвіть слово­сполучення, в яких воно вживається, сферу його вживання.

o Визначте всі можливі ознаки поняття: зміс­тові та другорядні.

o Доберіть ключове слово.

o Доберіть родові та видові поняття, порівняй­те їх, визначте родові та видові ознаки.

o Розмістіть ознаки в логічній послідовності.

o Сформулюйте визначення поняття.

Пам’ятка для розв’язування правової ситуації

Факти. Що відбулося? Хто є учасниками си­туації? Що про них відомо? Які факти є важли­вими, а які - другорядними?

Проблема. У чому полягає проблема? Якими нормативними актами регулюється проблема? Які питання нам треба з’ясувати, щоб розв’язати ситуацію?

Аргументи. Які аргументи можна навести для розв’язання ситуації? Обов’язково слід вико­ристовувати законодавчу базу на захист кожної зі сторін.

Висновок, рішення чи який може бути розв’язок ситуації. Чому саме такий висновок чи таке рішення? Які можуть бути наслідки та­кого розв’язку?

Кiлькiсть переглядiв: 1058

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.